Wariant XD: objawy, 72 cas en France, chez les jeunes? – Dziennik Femmes

Wariant XD: objawy, 72 cas en France, chez les jeunes?  - Dziennik Femmes

WARIANT COVID. Wariant XD du Covid łączy wariant Delta i Omicron. Selon Santé Publique France, 72 osoby auraient eté infectés par ce recombinant en France. Jakie są objawy wariantu XD? Est-ce plus Dangereux? To jest data do tej pory.

na peut être infecté par deux warianty du Covid en meme temps jak wcześniej rekombinowana Delta / Omicron o nazwie „wariant XD” (dawniej „Deltacron”). „Le wariant XD powtarzalny moins 0,1% sekwencji Wyszukiwarki Flash „ Janvier à avril selon le épidémiologique de Santé Publique France. Brak szczegółów w sobotę 14 (4-10 kwietnia). Combien de cas précisément we Francji? Quels profile? Plutôt des jeunes ou des personnes plus âgees? Skomentuj savoir si w wariancie le XD ? Jakie są typowe objawy? Zgłosić się do firmy Omicron? Poniższe informacje.

Definicja: jaki jest wariant XD?

Wariant XD został wybrany po raz pierwszy od debiutu w styczniu 2022 roku. materiał genetyczny dwóch opcji w podglądziesoit cette coinfection a débouché sur une recombinaison génétique („wariant hybrydowy„). Dance le cas du wariant XD, il s’agit bien d’un recombinant. Wariant XD posesja des Charakterystyka zagadnień genetycznych VOC (opcje) rodzica Delta i Omicron (BA.1)mais wszystkie trzy z nich są obecnie niedostępne ilość à ses caractéristiques „ informacja Santé Publique France w swojej analizie ryzykujesz 25 mar. „Le podwiązanie Łuskowiec XD a été assigné à ce recombinant eti is don à présent le nom officiel de ce rekombinowany (ex-Deltacron).” Ta opcja jest été classé comme VUM (Wariant pod monitorowaniem) jest na żywo „wariant en cours d’évaluation”.

„Aucun cas de wariant XD n’a touché de personnes âgées de plus de 70 ans”

Combien de cas de variant XD en France?

W swoim punkcie epidemiologicznym 14 kwietnia Santé Publique France indique que 72 warianty XD ont été détectées en France au 11 avril. Sekwencje odpowiadają najbardziej sprawdzonym regionom regionu. Wariant XD reprezentuje ten sam procent 0,1% przedziału. „L’âge median des cas etéit de 32,5 ansimilaire à celui des cas d’Omicron (35 lat) cependant davantage de cas de variant XD ont touché des patient ágés de moins de 20 ans (25,7%) porównanie cas d’Omicron (11,3%)„ont remarqué des scientifiques de l’Institut Pasteur dans une etude du 4 kwietnia. Seulement deux cas de variants XD nie zgłosił precedensowej infekcji lub Sars-CoV-2 (5,6%), czyli dla Omicron (14%). „Aucun cas de wariant XD n’a touché de personnes âgées de plus 70 ans ”.

Jakie są objawy wariantu XD?

W publikacji Selon l’étude de l’Institut Pasteur, opublikowanej 4 kwietnia, zgłoszono objawy dodatniej częstotliwości dla Covid contaminés par le wariant XD sont: le mały z tete (61,1%), l’asténie, la zmęczenie (58,3%), toux (44,4%), ogień (38,9%) i inni bóle mięśniowe [douleurs musculaires] (33,3%). „La różnica głównie z przypadkowymi infekcjami przez badaczy Omicron élevé d’agueusie [perte du goût] et d’anosmie [perte d’odorat]” uwaga les chercheurs.

Symmetômes des 54 cas d’infection par le variant XD comparés aux cas d’infection par Omicron precédemment Investigués.23 / 03/2022 © Santé Publique Francja

Te rekombinanty są rozróżniane przez samochód w najbliższym pasa au premier w związku z koinfekcją lub hybrydą. To jest travil de haut vol en génomiqumi„indique le Pr Bruno Lina, virologue, sur France Inter mardi 1er mars 2022. C’est dans le cadre du séquençage réalisé lors des enquetes Flash que sont apparus les premiers cas de coinfections et recombinaisons”.We Francji, deeskalacja koinfekcji Delta/Omicron miała miejsce w innym miejscu lub więcej niż możliwe rekombinanty„ajoutait Santé Publique France. Avant de rappeler le kontekste:”Depuis fin 2021, niejasny Omicron jest superposée avec a Delta niejasny w regionie plusów świata. Ta wspólna cyrkulacja wariantów deux w jednym z pierwszych importowanych zwiększyła prawdopodobieństwo koinfekcji i rekombinacji komórek osła. Podejrzenia Plusieurs o rekombinanty Delta/Omicron nie mają jeszcze żadnych doniesień w Royaume-Uni, w Etats-Unis i w Australiiet d’autres sont en cours d’investigation”.

Quels niebezpieczeństwa si na le wariant XD?

hospitalizacje w Trois poinformował, że osoby, które podpisały kontrakt w wariancie X, poinformował Santé Publique France 25 marca. Pierwszy szpital został otwarty w jednej z dzielnic COVID-19 i przetestowany pod kątem przyjęcia. W drugim przypadku szczepionkę podano w jednej dawce (Jansen), a po 24 miesiącach trafiła do szpitala z powodu wymiotów i wymiotów. The troisième cas, szczepione dawki trois (dernière dose fin décembre), souffrait de problèmes respiratoires chroniques et a aussi eté hospitalisé moins de 24h. Nie ma jeszcze recenzji, nie ma jeszcze recenzji.. „To jest preferencja diffile quelles seront leurs caractéristiques par rapport warianty aux dont ils sont issus, et donc leur wpływ publiczny przypadek obiegu w populacji” previent l’agence de santé.

Źródła:

– Koronawirus: obieg wariantów SARS-CoV-2, błędna aktualizacja 23 marca 2022 r., Santé Publique France.

– Enquêtes Flash: ocena możliwości obiegu SARS-CoV-2 we Francji, błędna aktualizacja 28 lutego 2022 r., Santé Publique France.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.