Wariant XD: objawy, 77 cas en France, chez les jeunes? – Dziennik Femmes

Wariant XD: objawy, 77 cas en France, chez les jeunes?  - Dziennik Femmes

WARIANT COVID. Wariant XD du Covid łączy wariant Delta i Omicron. Selon Santé Publique France, 77 osób auraient eté infectés par ce recombinant en France. 8 cas ont été hospitalisés mais aucun en soins critiques. Jakie są objawy wariantu XD? Est-ce plus Dangereux?

[Mis à jour le 25 avril 2022 à 10h01] na peut être infecté par deux warianty du Covid en meme temps jak wcześniej rekombinowana Delta / Omicron o nazwie „wariant XD” (dawniej „Deltacron”). 77 cas d’infection par le wariant XD (54 przypadki potwierdzone i 23 przypadki podejrzanych, które nie są sekwencjonowane w większości przypadków à un cas potwierdzonych) są przedmiotem dochodzeń par les zelgeales de Santé Publique France selon sa dernière analise de risque des variants publiée le 20 avril. „Le wariant XD powtarzalny moins 0,1% sekwencji Wyszukiwarki Flash „ ajoute l’agence de santé. hospitalizacje huit ont été rapportées mais aucun cas de soins krytyka ou de décès avec le wariant XD. Combien de cas précisément we Francji? Quels profile? Plutôt des jeunes ou des personnes plus âgees? Skomentuj savoir si w wariancie le XD ? Niektóre są objawy typiki? Zgłosić się do firmy Omicron? Poniższe informacje.

Jaki jest wariant XD?

Wariant XD został wybrany po raz pierwszy od debiutu w styczniu 2022 roku. materiał genetyczny dwóch opcji w podglądziesoit cette coinfection a débouché sur une recombinaison génétique („wariant hybrydowy„). Dance le cas du wariant XD, il s’agit bien d’un recombinant. Wariant XD posesja des Charakterystyka zagadnień genetycznych VOC (opcje) rodzica Delta i Omicron (BA.1)mais wszystkie trzy z nich są obecnie niedostępne ilość à ses caractéristiques „ informacja Santé Publique France w swojej analizie ryzykujesz 25 mar. „Le podwiązanie Łuskowiec XD a été assigné à ce recombinant eti is don à présent le nom officiel de ce rekombinowany (były Deltacron).” Ta opcja jest été classé comme VUM (Wariant pod monitorowaniem) jest na żywo „wariant en cours d’évaluation”.

„Aucun cas de wariant XD n’a touché de personnes âgées de plus de 70 ans”

Combien de cas de variant XD en France?

15 kwietnia, 77 cas d’infection par le wariant XD (54 przypadki potwierdzające i 23 przypadki podejrzanych non séquencés mais liés à un cas confiré) ont été dochodzenia par les cellulea de Santé publique France. Sekwencje odpowiadają najbardziej sprawdzonym regionom regionu. Wariant XD reprezentuje ten sam procent 0,1% przedziału. „L’âge median des cas etéit de 37 latcas le plus jeune ayant 4 ans et le plus âgé 86 ans. L’âge median etait Podobne do celui des cas d’infection par Omicrondochodzenie między listopadem 2021 a styczniem 2022”. W poprzednim zakażeniu zgłoszono sześć przypadków zakażenia wariantem XD z SARS-CoV-2 (8,1%) istnieje odsetek plus bardziej prawdopodobny, aby spowodować infekcje w Omicron (14%).

Jakie są objawy wariantu XD?

Selon Santé Publique Francja, Les symptômes les plus fréquents observés chez les personnes infectées par le variance XD sont: osłabienie / zmęczenie (58%), Céphalées (56%), fièvre (46%), toux (42%) wąwóz (38%). Główną różnicą między przypadkiem infekcji przez badaczy Omicron jest fakt, że jest on bardziej pozytywny d’agueusie [perte du goût] et d’anosmie [perte d’odorat].

Objawy 77 cas d’infection par le wariant XD porównania aux cas d’infection par Omicron precédemment Investigués. 20.04.2022 © Santé Publique Francja

Te rekombinanty są rozróżniane przez samochód w najbliższym pasa au premier w związku z koinfekcją lub hybrydą. To jest travil de haut vol en génomiqumi„indique le Pr Bruno Lina, virologue, sur France Inter mardi 1er mars 2022. C’est dans le cadre du séquençage réalisé lors des enquetes Flash que sont apparus les premiers cas de coinfections et recombinaisons.”We Francji, deeskalacja koinfekcji Delta/Omicron miała miejsce w innym miejscu lub więcej niż możliwe rekombinanty„ajoutait Santé Publique France. Avant de rappeler le kontekste:”Depuis fin 2021, niejasny Omicron jest superposée avec a Delta niejasny w regionie plusów świata. Ta wspólna cyrkulacja wariantów deux w jednym z pierwszych importowanych zwiększyła prawdopodobieństwo koinfekcji i rekombinacji komórek osła. Podejrzenia Plusieurs o rekombinanty Delta/Omicron nie mają jeszcze żadnych doniesień w Royaume-Uni, w Etats-Unis i w Australiiet d’autres sont en cours d’investigation”.

Wariant XD jest bardziej popularny niż Omicron?

Wariant XD nie jest powiązany z jednym plusem plus wariant Omicron czy wariant Delta, który jest obserwatorium władz sanitarnych. hospitalizacje huit Nie należy brać udziału w konsultacjach dotyczących dochodzeń w sprawie zakażenia w przypadku wariantu XD, nie należy brać udziału w szpitalu klastra i przebywać w szpitalu z powodu COVID-19. „Aucune wstęp en soins critiques et aucun décèjeszcze nie ma raportów, ale proces wyszukiwania podłużnego potwierdza„podała Santé Publique France w dniu 20 kwietnia.

Źródła:

– Analiza opcji ryzyka dla źródeł energii Sars-Covid-2, 20 kwietnia 2022, Santé Publique France.

– Koronawirus: obieg wariantów SARS-CoV-2, błędna aktualizacja 23 marca 2022 r., Santé Publique France.

– Enquêtes Flash: ocena możliwości obiegu SARS-CoV-2 we Francji, błędna aktualizacja 28 lutego 2022 r., Santé Publique France.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.