Origins du Covid: pourquoi l’OMS n’exclut plus l’hypothèse d’une fuite of laboratoire? – Kultura Francji

Origins du Covid: pourquoi l'OMS n'exclut plus l'hypothèse d'une fuite of laboratoire?  - Kultura Francji

L’origine du SARS-CoV-2 pozostaje zagadką. Deux ans et demi après de la pandémie, L’OMS to rendu il ya quelques jours un nouveau rapport, dan lequel l’hypothese d’un accident de laboratoire n’est plus exclue. Selon les expert, ten post jest necessite „des research supplémentaires”. W tym samym czasie wpływowy amerykański ekonomista Jeffrey Sachs przeprowadził dochodzenie w sprawie pochodzenia wirusa, w tym Etats-Unis i Chińczyk. Pourquoi? A mot, toutes les hypothèses doivent encore être mises sur la table.

Guillaume Erner rechoit Etienne Decrolywirolog, katalog zapisów CNRS w Laboratorium Architektury i Fonkcji Biologii Makromolekuł (AFMB) Uniwersytetu w Aix-Marseille.

Będziesz mógł wyświetlić interfejs w sposób zintegrowany i kliknąć odtwarzacz na środku tej strony.

Le parent du virus, bis introuvable aujourd’hui

Etienne Decroly explique que ce dont on est sure aujourd’hui sur l’origine du Sars cov 2, c’est que: „il ya des wirus kuzynów éloignés qui circulent dan les populacje de chauves souris, en particulier en Chine, dan les les provinces au Sud de la ville Wuhan. Innymi słowy, wirus ten nie jest genetycznie spokrewniony z SarsCov2 i nie jest bezpośrednio spokrewniony z rodzicami ”. Zasób, nazwa rodziny wirusa, jest natomiast możliwy do zidentyfikowania „to jest nasz człowiek, to są elementy, które mają tendencję do przenoszenia i ewolucji tych wirusów w ludzkich populacjach”.

Czy wirus rodzicielski istnieje, czy istnieje — i jakie są kanały transmisji? Etienne Decroly rappelle qu’il n’a toujours pas été trouvé. “Pytanie brzmi, czy savoir o istnieniu i istnieniu sont les chaînes de transmission qui ont conduit le parent à se retrouver dans une population humaine. L’hypothèse préliminaire était que c’était une zoonose (on sait que les franchissements de barrière d’espèces se font par des hôtes intermédiaires en général) et que le virus, de proche en proche s’adapte unieux danir in Don qu ce’on s’attend à retrouver dans un vir d’origine naturelle c’est, quelque part, dans un hote intermédiaire, un virus qui est le virus qui généré l’épidémie. „

Albo plus deux ans après, malgré un échantillonnage très ważne, że wirus (rodzic) n’a pas été trouvé à ce jour. Etienne Decroly revient sur l’hypothèse un temps avancée du pangolin: „Le pangolin a été exclu il ya plus d’un an et demi mais c’est un hôte du type pangolin qu’on cherche pour trouver ce virus parent, dans un animal, par exmple, vendu sur le marché de Wuhan … na cherche un virus génétiquement très proche du Sars cov 2 et malheureusement, il ya eu plus 120 000 échantillons prélevés pour essayer de trouver ce progéniteur, ce parent de l’épidémie et aujourd’hui, ces l’origilontunages l’epidémie ”.

Możliwość wypadku laboratoryjnego nie jest możliwa bez całkowitej wyłączności

W swoim najnowszym raporcie OMS explique qu’il faut aussi etuder cette hypothèse – a même titre que les autres. Pourquoi?

Etienne Decroly teraz, gdy laboratoria willi Wuhan są zmagające się z koronawirusem w Atenach, aby zrozumieć mechanizmy franczyzy barbarzyńców. “Leur travail składa się z kolektorów w naturze natury wirusów maniaków w sekwencerach, parfois d’arriver w kulturach i ewentualnych badaniach w systemach komórkowych lub w modelach animacyjnych. Ma to wyjaśnić wirusa, którym kapitanowie barykad franczyzy i zdolni do infekcji zarażają jednego ze szpiegów, jako szpiedzy humanitarnego.

Selon Etienne Decrolyl’hypothèse de l’origine du virus prowansal d’un laboratoire przypuszczają, że nie jest możliwy wypadek lors d’une de ces experiences. „Eksperymentator aurait pu être infecté lub des effluents du laboratoires auraient pu être contaminés par ce virus, a retour Accidentel dan les popules humaines à partir du laboratoire”.

„Są wypadki w laboratoriach, z wyjątkiem wypadków, ale nie ma produktów i wypadków w szpitalach”zjazd Etienne Decroly.

Hipoteza ekonomii Jeffrey Sachs

Etienne Decroly Revient sur l’hypothèse avancée autorstwa Jeffreya Sachsa. Amerykański ekonomista rappelé ceci, jako rasista Etienne Decroly: „Sojusz EcoHealth sfinansował stowarzyszenie apelacyjne dla dużej części rządu amerykańskiego, awangardowe w celu zarządzania ujawnieniami zbieraczy wirusów i wygaśnięcia ich ważności, aby naruszyć franczyzę barier. Jest to amerykańskie stowarzyszenie finansowe dla Stanów Zjednoczonych w celu wdrożenia partii Etats-Unis i części zróżnicowanych laboratoriów w Monde, nie celui de Wuhan. L’hypothèse jest queer des travaux finansista przez to stowarzyszenie auraient pu eventual conduire à la collecte d’échantillons en Chine. Ta aurait pu conduire par exemple do l’émergence du SARS-CoV-2 ou à des exériences sur ces virus that ont ette faites, peut-être surees aux Etats-Unis, mais principalement en Chine. Eksperymenty te są przeprowadzane w celu wykrycia obecności wirusa rodzicielskiego w laboratorium.
15 minut

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.