Bilan mitigé pour la protection des nosorożców, selon l’UICN – Sciences et Avenir

rhinocéros

Kłusownictwo i nielegalny handel nosorożcami spadły w ostatnich latach, ale nadal stanowią poważne zagrożenie dla ich przetrwania, poinformowała 22 sierpnia Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody (UICN).

Według raportu opublikowanego przez tę organizację z siedzibą w Szwajcarii, w latach 2018-2021 na kontynencie afrykańskim upolowano 2707 nosorożców, z czego zdecydowana większość w Afryce Południowej. Według IUCN wskaźnik kłusownictwa nosorożców na tym kontynencie osiągnął 2,3% w 2021 r., w porównaniu do 3,9% w 2018 r. Wskaźnik ten nie spadł od szczytu 5,3% w 2015 r.

Sam Ferreira, specjalista ds. nosorożców Afryki w l’UICN, wyjaśnił AFP, że nie ma formalnej analizy wyjaśniającej przyczyny tego trendu. „Jest jednak prawdopodobne, że do tego spowolnienia może doprowadzić pewna liczba czynników, w szczególności lepsza współpraca lokalna w zakresie egzekwowania prawa, współpraca międzynarodowa między państwami (…) oraz ewolucja popytu de cornes de nosorożca”, indeks at-il.

Według eksperta cet „Ogólny spadek liczby polowań na nosorożce jest zachęcający, ale pozostaje poważnym zagrożeniem dla przetrwania tych symbolicznych zwierząt.„. D’autant que, statystycznie, rok 2020 stanowi „nienormalny” rok z powodu pandemii Covid-19, kiedy odosobnienia i ograniczenia dotyczące handlu i podróży zmniejszyły kłusownictwo. de la loi en raison, w szczególności d’une diminution de la nadzoru des aires protegées.

Braconnage de nosorożec africains. Kredyty : AFP – Gal ROMA

Bien que nous ne puissions pas dire avec une certitude dokładny quel wpływ les restrykcje de la loi et de rapports gouvernementaux– podkreślił Sabri Zain z Międzynarodowej Organizacji Obrony Handlu Zwierzętami, który uczestniczył w opracowaniu raportu.

En 2021, le braconnage est ainsi reparti à la hausse dans Certains countries, comme en Afrique du South, où 451 rhinocéros ont été été étés nielegalne contre 2020. płaci.

Une populacja en baisse

Globalnie populacja nosorożców afrykańskich zmniejszała się o około 1,6% rocznie, z szacunkowych 23 562 osobników w 2018 r. do 22 137 na koniec 2021 r. l’UICN – sur le continental africain a diminué de près de de 12%, passant à 15,942, au cours de cette même période, tandis celui de noirs noirs – en groźba krytyka d’extinction – augmente d’un peu plus de 12% (6,195).

Samica nosorożca białego zabita przez kłusowników w sierpniu 2018 r. w Parku Narodowym Krugera w RPA (AFP/Archiwum - WIKUS DE WET)
Samica nosorożca białego została zabita przez kłusowników w sierpniu 2018 roku w Parku Narodowym Krugera w RPA. Napisy : AFP/Archives – WIKUS DE WET

Parallèlement à la baisse du kłusownictwo, les données sugentent qu’en moyenne, między 575 i 923 rogami nosorożców sont entrées sur les marchés du commerce nielegalny chaque année między 2018 a 2020, contre environ 2378 rocznie między 2016 a 2017. Mais là encore , l’UICN relève que 2020 a été „abnormale”, rendant difficile l’interpretation des statistics.

Raport analizuje również nosorożce w Azji, gdzie od 2018 do 26 kwietnia 2022 r. kłusowano 11 zwierząt, dziesięć w Indiach i jedno w Nepalu. Sur cette même période, le taux de poaching a poursuvi sa tendance à la baisse entamée w 2013 r. Wykrywaj tusze dans les forêts tropicales est toutefois difficile, selon l’UICN.

Il y avait fin 2021 un peu plus de 4000 nosorożców à une corne en Inde et au Népal. W Indonezji w parku narodowym żyje 76 nosorożców z Jawy, a na wolności od 34 do 47 nosorożców z Sumatry. Według raportu, les rhinoceros à une corne (Indie i Nepal) i Java (park narodowy w Indonezji) populacje vu leurs zwiększają się odpowiednio o 3,7% i 4,4% w latach 2017 i 2021, tandis que le nombre de rhinocéros de Sumatra (Indonezja) spadła w alarmującym tempie 13% w okresie sur cette.

Przetrwanie nosorożca jest wpisane do porządku obrad 19. spotkania Międzynarodowej Konferencji na temat Gatunków Zagrożonych (CITES), która odbędzie się w listopadzie w Panamie.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.