Le braconnage des nosorożców recule en Afrique – Le Télégramme

Le braconnage des nosorożców recule en Afrique - Le Télégramme


Kłusownictwo i nielegalny handel nosorożcami spadły w ostatnich latach, ale nadal stanowią poważne zagrożenie dla ich przetrwania, poinformowała w poniedziałek Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody (UICN).

Według raportu opublikowanego przez tę organizację z siedzibą w Szwajcarii, w latach 2018-2021 na całym kontynencie afrykańskim, w tym zdecydowaną większość, kłusowano 2707 nosorożców.

Według IUCN wskaźnik kłusownictwa nosorożców na tym kontynencie osiągnął 2,3% w 2021 r., w porównaniu do 3,9% w 2018 r. Wskaźnik ten nie spadł od szczytu 5,3% w 2015 r.

Sam Ferreira, specjalista ds. nosorożców afrykańskich w Afryce, wyjaśnił, że nie ma formalnej analizy wyjaśniającej przyczyny tego trendu.

„Ale jest prawdopodobne, że do tego spowolnienia może doprowadzić pewna liczba czynników, w szczególności lepsza współpraca lokalna w zakresie egzekwowania prawa, współpraca międzynarodowa między państwami (…) oraz ewolucja popytu na rogi nosorożca », at-il indygo.

Według tego eksperta „ogólny spadek kłusownictwa nosorożców jest zachęcający, ale pozostaje poważnym zagrożeniem dla przetrwania tych symbolicznych zwierząt”.

D’autant que, statystycznie, rok 2020 stanowi „nienormalny” rok z powodu pandemii Covid-19, kiedy odosobnienia i ograniczenia w handlu i podróżach doprowadziły do ​​zmniejszenia kłusownictwa. Mais ces restrykcje ont aussi prawdopodobnie eu un impact on l’application de loi en raison, w szczególności d’une deminution de la nadzoru des aires protegées.

« Bien que nous ne puissions pas dire avec une certitude dokładny quel wpływ les restrykcje covid-19 w eu w handlu rogiem nosorożców, 2020 reprezentant une année année avec de faibles niveaux aussi bien d’activité que nielegalny sygnał stosowania prawa i raportów rządowych” – powiedział Sabri Zain z Międzynarodowej Organizacji ds. Obrony Handlu Zwierzętami, który uczestniczył w opracowaniu raportu.

En 2021, le braconnage est ainsi reparti à la hausse dans some countries, comme en Afrique du South, où 451 nosorożców ont été tués nielegalnie contre 394 en 2020. Jednak te szyfy pozostają très inférieurs à 2015, ient lorsénocéros 1,175 le płaci

Une populacja en baisse

Globalnie populacja nosorożców afrykańskich zmniejszała się o około 1,6% rocznie, z szacunkowych 23 562 osobników w 2018 r. do 22 137 na koniec 2021 r.

Liczba nosorożców białych – sklasyfikowanych przez IUCN jako zagrożone – na kontynencie afrykańskim spadła o 12%, osiągając w tym samym okresie 15 942, podczas gdy liczba nosorożców czarnych – w krytycznym zagrożeniu wyginięciem – augmentation d’un peu plus de 12 % (à 6 195).

Parallèlement à la baisse du poaching, les données sugentent qu’en moyenne, między 575 i 923 rogami nosorożców sont entrées sur les marchés du commerce nielegalny chaque année, entre 2018 i 2020, contre environ 2 378 par an, entre 2016 i 2017. Mais là encore, l’UICN relève que 2020 a été „abnormale”, rendant difficile l’interpretation des statistics.

Raport analizuje również nosorożce w Azji, gdzie od 2018 r. do 26 kwietnia 2022 r. kłusowano 11 zwierząt, sześć w Indiach i jedno w Nepalu. Sur cette même période, le taux de poaching a poursuvi sa tendance à la baisse entamée w 2013 r. Wykrywaj tusze dans les forêts tropicales est toutefois difficile, selon l’UICN.

Il y avait, fin 2021, un peu plus de 4000 nosorożców à une corne en Inde et au Népal. W Indonezji w parku narodowym żyje 76 nosorożców z Jawy, a na wolności od 34 do 47 nosorożców z Sumatry.

Według raportu, les rhinocéros à une horne (Indie i Nepal) i de Java (parc national en Indonésia) ont vu leurs populs augmenter odpowiednio o 3,7% i 4,4% par an w latach 2017-2021, tandis que le nombre de rhinocéros de Sumatra (Indonezja) zmniejszyła się w alarmującym tempie 13% w okresie sur cette.

Przetrwanie nosorożca jest wpisane do porządku obrad 19. spotkania Międzynarodowej Konferencji na temat Zagrożonych Gatunków (CITES), która odbędzie się w listopadzie w Panamie.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.