Le marsouin vaquita pourrait disparaitre d’ici un an – Baleines en direct

Marsouin vaquita pourrait disparaitre d'ici un an - Baleines en direct

Mise à jour : Le 26 września 2018, des scientifiques naviguant à bord du Jednorożec ont repéré deux marsouins de Californie, qu’on appelle plus communement des vaquitas: l’un d’eux était beaucoup plus petit et nageait à la proximité de l’autre. C’était un veau! Zespół sfotografował dorosłego i cielę i zidentyfikował dorosłego jako prawdopodobnie matkę cielęcia schwytanego i wypuszczonego w ramach operacji Vaquita CPR 2017. vaquitas restants sont en bonne santé et sont possible de se reproduire avec succès malgré leur faible Reserve de zasobów genetycznych. Cela montre également que les vaquitas peuvent se reproduire une fois par an au lieu de tous les deux ans, comme on le pensait aupuravan. Les toutes dernières données acoustiques don’t les chercheurs nie zgadzają się z tym, że pozostałe vaquitas pozostają na stosunkowo niewielkim obszarze, co pozwoli naukowcom fotografować i identyfikować osoby oraz próbować je skutecznie chronić. Au cours de l’expédition du Jednorożec. Cependant, la saison de la pêche au totoaba débute au mois de décembre.

Według ostatnich spisów ludności il reste environ 30 marsouins vaquita et l’on estime qu’une trentaine meure chaque année dans les filets de pêche. Depuis 2011, la population a diminué de 90% en raison de la pêche au filet maillant. Un filet maillant est une nappe rectangulaire rozmieszczone pionowo, qui piège le poisson en le keepant dans la maille au niveau des ouïes; un engin efficace pour capturer le poisson, mais également responsable d’un grand nombre de prises Accidentelles.

Vaquita żyje wyłącznie w północnej części Zatoki Kalifornijskiej, która jest częścią Wysp i Obszarów Chronionych Zatoki Kalifornijskiej, miejsca wpisanego na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Według UNESCO miejsce to „zamieszkuje 39% całkowitej liczby gatunków ssaków morskich i jedną trzecią całkowitej liczby gatunków waleni na Ziemi”. Na trouve również quelque 900 gatunków ryb i rybołówstwo odgrywa ważną rolę w lokalnej gospodarce. W zależności, selon le rapport du WWF, des pratiques de peche ilégales et non trwałe, ainsi qu’une urbanization et une zanieczyszczenia rosnące endommagent la valeur universelle wyjątkowy de ce site et compromtent sa capacité à nourrir et à sutenir économiquement les lokalnych.

W 2015 roku, aby chronić zagrożone gatunki, rząd meksykański zakazał na dwa lata używania fileta malarskiego. Cette zakaz wygasa z dniem 31 maja 2017 r. WWF żąda od rządu meksykańskiego stałego stałego dostępu do filetów i zachęcania do przyjmowania sprzętu oraz zabezpieczenia przed kwitami. WWF zachęca Comité du patrimoine mondial do podjęcia procedur w celu umieszczenia Zatoki Kalifornijskiej na liście patrimoine mondial en peril, jeśli rząd meksykański nie podejmie niezbędnych środków w celu ochrony vaquita.

WWF wzywa również rządy chiński i amerykański do współpracy z rządem meksykańskim w celu położenia kresu nielegalnym połowom i handlowi totoaba oraz zmniejszenia popytu konsumentów na tę rybę. Totoaba, duża srebrna ryba występująca endemicznie w Zatoce Kalifornijskiej, dzieli swoją dystrybucję z vaquitą. Comme la vessie natatoire de ce poisson est vendue à haut prix en Chine, une surpêche et unensive poisson ont conduit ce poisson, et par le fait même le vaquita qui se prend également dans les filets maillants, sur la liste des species. WWF wymaga od CITES d’initier des procedur sankcji w niektórych krajach ne demunetrent pas de progrès adekwatnie dans la lutte contre le commerce du Totoaba.

Bannir toute pêche dans cette région n’est zależne rozwiązanie pas une, car les communautés locales zależne de la pêche pour leur survie. Aby zapewnić długoterminową ochronę vaquity, jej wyjątkowego siedliska morskiego i środków utrzymania społeczności lokalnych, rząd meksykański i organizacje pozarządowe będą musiały współpracować z lokalnymi społecznościami, aby zachęcać do bardziej zrównoważonych praktyk połowowych i rozwijać źródła autres de dochodów. Le temps presse pour trouver des solutions skuteczne, uczciwe i trwałe pour protecter ce cetacé en voie de disparition.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.